Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2020

2013 0aa4
Guardians of the Galaxy, J. Gunn (2014)
Reposted frommovieguy movieguy viailovemovies ilovemovies
0869 4476 500
Reposted fromfilology filology viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

May 17 2020

Przyjedź!
Wszędzie tam, gdzie Cię nie ma jest mi Ciebie za dużo.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommaybeyou maybeyou viaeazyi eazyi

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaeazyi eazyi

May 07 2020

0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaslomiak slomiak
Reposted fromFlau Flau viaclementiines clementiines
Reposted frommangoe mangoe viaiblameyou iblameyou

April 27 2020

0557 2856 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaclementiines clementiines
zacałuję cię dziś na śmierć
(...)
już nie chcę nic poza tobą
— Witkacy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaslomiak slomiak
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz

April 12 2020

8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska

April 03 2020

0972 3e8f 500
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes

April 01 2020

Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viapeasorela peasorela

March 23 2020

9272 f613
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaslomiak slomiak
9663 5ba6 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaslomiak slomiak
0948 2e0a 500
Reposted fromzciach zciach viaiblameyou iblameyou

March 22 2020

9875 8be2

James Dean photographed by Roy Schatt, 1954.

Reposted fromSuzi Suzi viaslomiak slomiak
0555 21e6 500
Wołowiec.
fot: Monika Łapińska‎
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...