Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

1165 3b5d 500

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaioiooo ioiooo
8075 a0fe
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaquotes quotes

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

7276 acda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciarka ciarka
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viadontaskmewhy dontaskmewhy
3539 5b99 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaciarka ciarka

August 24 2017

A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaioiooo ioiooo

August 20 2017

2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
0550 0bb2
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaciarka ciarka
4999 4753 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata

August 14 2017

Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl