Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
0550 0bb2
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaciarka ciarka
4999 4753 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata

August 14 2017

Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaprzemeksic przemeksic

July 27 2017

9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viadancingwithaghost dancingwithaghost
2939 0dd7

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viaciarka ciarka
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
0027 1a25
Reposted from21gramow 21gramow viaciarka ciarka
3498 6e7a 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

July 19 2017

9629 835a
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl