Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

3834 2a22 500
Reykjavik, Iceland 15.02.2018

February 15 2018

6980 0b7a
Reposted frompulperybka pulperybka viamoonwhale moonwhale
9936 abfc 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony
9420 ac15
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viameadowlarks meadowlarks

February 14 2018

5348 905d

February 09 2018

7505 fcca 500
Reposted fromrof rof viadancingwithaghost dancingwithaghost

February 08 2018

5375 4d38 500

zephyrimage:

our earth is vast. and our universe is even more vast.

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatwice twice

February 01 2018

6297 46b0 500
This are the news I am living for.

starsinursa:

me, as a kid: i can’t wait til i’m an adult so i can stay up late EVERY NIGHT

me, as an adult, crawling into bed at 6:30 pm: oh thank god

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

January 31 2018

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense viaioiooo ioiooo
6399 0115 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaiblameyou iblameyou

January 30 2018

8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viaclementiines clementiines

January 29 2018

Himalaizm nie ma w sobie niczego co by czyniło nas wyjątkowymi. (...) Nie uważam żeby himalaizm miał jakiś głęboki sens. Tak samo jak nie ma go żeglarstwo czy chodzenie do parku. Życie samo w sobie nie ma głębokiego sensu. Moim wyborem jest himalaizm i zupełnie nie ma we mnie potrzeby przekonywania całego świata, że to bardzo fajne zajęcie.
— A. Bielecki "Spod zmarźniętych powiek"
Reposted fromdusielecc dusielecc viapl pl
4138 b3aa 500
Reposted fromelegy elegy viadancingwithaghost dancingwithaghost
Nie baw się sercem kobiety - ma tylko jedno. 
Baw się piersiami - są dwie.
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl