Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

6478 5fa8 500
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viaclementiines clementiines
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaclementiines clementiines
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viaclementiines clementiines
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viapeasorela peasorela
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromjozefspace jozefspace viapeasorela peasorela
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viadzony dzony
6268 869c
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viatwice twice

February 20 2017

5664 6564 500
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viacountingme countingme
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viacountingme countingme
3368 5718 500
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaperseweracje perseweracje
Reposted fromjasminum jasminum viajakubzulczyk jakubzulczyk
3198 548c 500

February 18 2017

6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viadzony dzony
8540 9973 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl